Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Израду свих врста планова и пројеката... Посетите нас !

Опширније...

Израда планова

Просторно планирање је комплексан процес утврђивања оптималног распореда људи, добара и делатности на одређеној територији. Циљ је распоредити и најбоље искористиити садржаје у простору...

Израда пројекта

Бавимо се и израдом комплетне пројектно-техничке документације свих врста грађевинских објеката, од идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење до пројекта изведеног стања

Управљање путевима

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града Врања обухвата планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту локалног пута, вршење инвеститорске функције ...

Јавна расвета

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела, као и замену постојећих светлећих тела савременијима.

Неколико речи о нама

Јавно предузеће "Урбанизам и изградња града Врања" се бави израдом просторних и урбанистичких планова, израдом урбанистичко-техничке документације и техничке документације, пројектовањем грађевинских објеката, инжењеринг, остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети, вршење стручног надзора, вршење послова техничког прегледа објеката и израда енергетског пасоша, као и обезбеђивање јавног осветљења, управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима који не припадају државним путевима I и II реда. Јавно предузеће послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на професионалан начин уз ефикасан и педантан рад, са праћењем савремених трендова, а при томе обезбеђује стабилност у пословању, уредно и квалитетно пружање услуга како Оснивачу тако и физичким и правним лицима.

Опширније... контактирајте нас...

Обавештавамо, поштоване суграђане, да ће улица Народног хероја бити затворена за саобраћај у недељу 25.07.2021.године од 08:00 часова до понедељка 26.07.2021.године до 08:00 часова.

Поводом критика на рачун рада ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'' на одржавању јавног осветљења објављеним у Новинама Врањским, издајемо следеће саопштење:

Надлежна служба ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'' обавља редовне активности на отклањању свих уочених и од стране грађана пријављених кварова на јавном осветљењу.

Сви крупни кварови, попут престанка рада  јавног осветљења  у делу градског насеља или села, отклањају се хитно по пријави квара у току дана. Мањи кварови, попут замене прегорелих сијалица, отклањају се  према распореду пријављених кварова у што краћем року.

Грађани могу да пријаве кварове на јавном осветљењу на телефон 422-742, на имејл  адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично на пријавници ЈП ''Урбанизам и изградња града Врања'', као што су и до сада радили.

На основу Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији града Врања („Сл. гласник града Врања“, број 11/2019 и 1/2020), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гл.града Врања“ бр.29/2019), Одлуке о оглашавању на територији града Врања („Сл.гласник града Врања“ бр.43/2020) и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп локације за постављање билборда на територији града Врања („Сл.гл.града Врања“ бр.35/2020), Јавно предузеће Урбанизам и изградња града Врања расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За давање у закуп локација за постављање огласних паноа/билборда на територији града Врања

путем јавне лицитације

 

Члан 1.

                Предмет јавног огласа је давање у закуп земљишта у јавној својини ради постављања огласних паноа-билборда.

Локације за постављање рекламних паноа/билборда су:

Razmestaj bilborda licitacija 04 06 m

 

Дана 17.05.2021.године почиње се са постављањем завршног слоја асфалта у улици Боре Станковића. Дужина улице је 710 метара, попречног профила 16 метара, од чега саобраћајницу чини ширина саобраћајнице од 12 метара и тротоари у ширини од 2 метара. Вредност инвестиције је 210 милиона динара, а целокупан пројекат реализује Град Врање у сарадњи са Министарством привреде.

bore stankovica 1mОбавештавају се грађани у улици Боре Станковића, да уклоне своја возила која се налазе на саобраћајници, како би извођач радова за викенд, односно 15.05.2021. године и 16.05.2021.године кренуо са припремним радовима за постављање завршног слоја асфалта.

Интервенције за уклањање возила са саобраћајнице ће спроводити Комунална полиција, грађевинска инспекција као и саобраћајни инспектори на лицу места, како би се обезбедио несметани простор за рад Извођачу радова.

 

Преузмите оригинални документPDFico

31

Година

811

Пројекта

98

Награда

418

Клијената