Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Извештаји и планови пословања

WORDicoПлан и програм пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину (.pdf)

 

 

WORDicoПрограм пословања предузећа са финансијским планом за 2019.годину - Измене и допуне програма (.pdf).

 

 

 WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања други квартал 2018.

 

 

 WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања трећи квартал 2017.

 

 

WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања трећи квартал 2017.

 

 

WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања други квартал 2017.

 

 

WORDicoПрограм пословања са финансијским планом за 2017.

 

 

WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања четврти квартал 2016.

 

 

WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања трећи квартал 2016.

 

 

WORDicoТромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања други квартал 2016.

 

 

WORDicoГодишњи план пословања за 2016.

 

 

WORDicoИзвештај о ревизији финансијских извештаја за 2015.