Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

2. Историјат

istorijat m

Претечом данашњег ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“ Врање се сматра техничка канцеларија округа Врањског из 1878. године  која је отворена убрзо након ослобођења од Турака.

После другог светског рата „Завод за урбанизам“ ради при општини. 

Седамдесетих година прераста у Дирекцију за урбанизам и комуналну изградњу општине Врање, а касније у Комитет за комуналне, стамбене, урбанистичке и имовинске послове општине Врање.

Јуна 1988. године општина Врање оснива Друштвено предузеће „Завод за урбанизам“ Врање.

1998. године Одлуком општине Завод за урбанизам Врање постаје Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање.

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Врање је основано за потребе израде просторних и урбанистичких планова као и за вршење надзора и техничких пријема.