Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

3. План генералне регулације

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, када је то предвиђено просторном планом јединице локлне самоуправе.
За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

Планове генералне регулације који су усвојени:WORDicoПлан генералне регулацијезоне 1 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 31/2010)

 

 

WORDicoПлан генералне регулацијезоне 2 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 33/2011)

 

 

WORDicoПлан генералне регулацијезоне 3 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 18/2011)

 

 

WORDicoПлан генералне регулације зоне 4 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 6/2015, 3/2016)

 

 

WORDicoПлан генералне регулацијезоне 5 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 4/2013, 6/2013)

 

 

WORDicoПлан генералне регулације Врањске бање („Службени гласник града Врања“, број 4/2013, 6/2013)

 

 

WORDicoИзмене и допуне Плана генералне регулације Врањске бање („Службени гласник града Врања“, број 24/2018)