Иве Лоле Рибара бр.1,
17500 Врање

Оснивачки документи

WORDicoОдлука о оснивању Јавног предузећа "Урбанизам и изградња града Врања".

 

 

WORDicoСтатут ЈП "Урбанизам и изградња града Врања".

 

 

WORDicoСистематизација ЈП "Урбанизам и изградња града Врања".

 

 

 PDFicoОдлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа "Завод за урбанизам" Врање са законом о јавним предузећима (.pdf)